31.08.2015

Ikonen - Yrittäjyyskasvatus

Nimeke: Yrittäjyyskasvatus: Kansalaisen taloudellista autonomiaa etsimässä

Tekijä: Risto Ikonen

ISBN: 952-5591-82-4

Julkaisija: University of Jyväskylä

Julkaistu: 2006

JYX

 


Mitä on yrittäjyyskasvatus? Millaista on hyvä yrittäjyyskasvatus? Miksi yrittäjyyskasvatuksesta pidetään niin paljon meteliä?

Tämä teos esittelee kriittisessä hengessä suomalaisen yrittäjyyskasvatuksen taustoja, käytänteitä, sudenkuoppia ja ideologisia sitoumuksia. Uutta näkökulmaa haetaan sijoittamalla yrittäjyyskasvatus aatehistoriallisiin yhteyksiinsä ja osaksi laajempaa kansalaiskasvatuksen kokonaisuutta. Keskeisiksi teemoiksi kohoavat demokratia, positiivinen vapaus, toisintekeminen, sosiaalinen yritteliäisyys, kansalaisen taloudellinen autonomia ja taloustietous osana kansalaistaitoja.

Kirjassa tarkastellaan myös yrittäjyys- ja kuluttajakasvatuksen yhteyttä, yritystoiminnan eettisyyttä, mediakritiikkiä, uusliberalismin eetosta, globalisaatiota ja vaihtoehtoliikkeitä. Teos antaa tuoreita eväitä oman näkemyksen muodostukselle, ei niinkään valmiiksi pureskeltuja ratkaisuja.