31.08.2015

Eerola - Pragmatistinen merkitysteoria

Nimeke: Pragmatistinen merkitysteoria: Humen ongelman ratkaisu?

Tekijä: Eero Eerola

ISBN: 978-952-492-009-4

Julkaisija: University of Jyväskylä

Julkaistu: 2007

JYX

 


Teoreettisessa ajattelussa pragmatismi tarkoittaa sitä, että ajatusten sisältö tai sanojen merkitys pyritään palauttamaan ihmisten toimintaan. Eero Eerolan filosofinen tutkimus kunnioittaa tätä lähtökohtaa, ja varsinkin kirjan alkupuoli kiteytyy tuon pragmatismin perusajatuksen ympärille. Mutta työ poikkeaa pragmatismin perinteestä siinä, että teoriaa ei kehitetä sen itsensä vuoksi.

Kirjoittaja muotoilee teoriansa voidakseen esittää erään ratkaisun siihen ikivanhaan ongelmaan, jota nimitetään Humen ongelmaksi tai tieto-opilliseksi induktion ongelmaksi. Teorian premissit on tästä syystä kirjoitettu tarkemmiksi ja vähemmän heuristisiksi kuin pragmatismin perinteessä on tapana. Tämä on ollut välttämätöntä ja sillä on oma vaikutuksensa tekstin luonteeseen. Mutta menetykset heuristiikassa korvautuvat johtopäätösten mielenkiintoisuudella.

Eero Eerola on opettanut tieteenfilosofiaa ja tieto-oppia Jyväskylän yliopiston eri laitoksilla ja avoimessa yliopistossa. Nykyään hän on vapaa kirjoittaja ja kääntäjä.