31.08.2015

Järvinen-Tassopoulos - Suomalaisena naisena Kreikassa

Nimeke: Suomalaisena naisena Kreikassa: Arki, muukalaisuus ja nykyisyys ranskalaisen sosiologian näkökulmasta

Tekijä: Johanna Järvinen-Tassopoulos

ISBN: 978-952-492-010-0

Julkaisija: University of Jyväskylä

Julkaistu: 2007

JYX

 


Millaista on elää Kreikassa suomalaisena naisena? Miten kotiutuminen ja sopeutuminen onnistuvat? Mitkä ovat kaksikulttuurisen avioliiton haasteet? Hyväksyykö kreikkalainen suku uuden jäsenen? Miten onnistuvat sijoittuminen työelämään ja tulevaisuuden suunnitelmat kahdessa kotimaassa?

VTT Johanna Järvinen-Tassopoulos on tutkija, joka on perehtynyt erityisesti uuden ranskalaisen sosiologian teoriaan ja käytäntöön.