31.08.2015

Korvela & Lindroos - Avauksia poliittiseen ajatteluun

Nimeke: Avauksia poliittiseen ajatteluun

Toimittanut: Paul-Erik Korvela & Kia Lindroos

ISBN: 978-952-492-111-4

Julkaisija: University of Jyväskylä

Julkaistu: 2008

JYX

 


Mitä politiikka on tai mitä se ei ole? Kuinka tutkia politiikan visuaalisia aspekteja? Kuinka ajatella poliittisesti?

Tässä teoksessa esitellään erilaisia tapoja tutkia politiikkaa ja poliittisuutta. Nimestään huolimatta valtio-oppi ei tieteenalana tutki vain valtiota. Tieteenalan toinen nimi, politologia, kertoo, että kysymys on ennemminkin politiikan tutkimuksesta.

Kirjan artikkelit perustuvat näkemykseen, jonka mukaan politiikkaa on muuallakin kuin tietyllä sektorilla.

Poliittisuus on kirjoittajien mielestä ennemminkin aspekti, joka voidaan lukea esiin hyvin erilaisista yhteyksistä aina päiväkirjoista kansallislauluihin.

Näihin ja moniin muihin teemoihin tarjotaan kirjassa vastauksia, jotka eivät ole definitiivisiä, vaan tietynlaisia perspektiivejä tai avauksia poliittiseen ajatteluun.