31.08.2015

Helander - Going Global

Nimeke: Going Global: Ay-liikkeen menestysresepti globaalissa ajassa?

Toimittanut: Mika Helander

ISBN: 978-952-492-144-2

Julkaisija: University of Jyväskylä

Julkaistu: 2008

JYX

 


Talous ja elinkeinoelämä globalisoituvat nykyään täyttä vauhtia. Tuotanto, kaupankäynti ja kilpailu muuttuvat tässä prosessissa maailmanlaajuisiksi, ja on alettu puhua työmarkkinoiden Kiina-ilmiöstä. Mitä tekee suomalainen ammattiyhdistysliike tässä käynnissä olevassa murroksessa, jossa tuotantoa siirretään halvan tuotannon maihin, maahanmuuttajat tulevat suomalaisille työmarkkinoille ja asioista päätetään uusissa neuvottelupöydissä? Viekö talous, ja palkansaajat vain vikisevät? Vai onko ay-liikkeellä strategioita oikeudenmukaisen ja hallitun globalisaation aikaansaamiseksi?

Teoksessa lähestytään suomalaisen ammattiyhdistysliikkeen toimintaa ja linjanvetoja kansainvälistyvässä ja globalisoituvassa toimintaympäristössä. Sodan jälkeen syntynyt suomalaisen työmarkkinaperinteen kansallinen kehikko ja -lähestymistapa ovat muovanneet ammattiyhdistysliikkeen strategioita globalisaatiossa. Menetelmät ovat pääosin nojanneet perinteisiin kansallisen ja kansainvälisen toiminnan välineisiin, mutta myös uusia toimintamuotoja on kehittynyt.

Käsillä oleva kirja tarjoaa monipuolisen kuvan ay-liikkeen nykypäivän haasteista sekä järjestöjen pyrkimyksistä vastata näihin haasteisiin. Teos on varteenotettava puheenvuoro tämän päivän työelämää, ay-liikettä, globalisaatiota sekä suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä koskevaan keskusteluun.