31.08.2015

Kananen & Saari - Ajatuksen voima

Nimeke: Ajatuksen voima: Ideat hyvinvointivaltion uudistamisessa

Toimittanut: Johannes Kananen & Juho Saari

ISBN: 978-952-492-229-6

Julkaisija: University of Jyväskylä

Julkaistu: 2009

JYX

 


Perinteisesti hyvinvointivaltion ja sosiaalipolitiikan muuttumista on selitetty rakenteiden, luokkapohjaisten intressien ja instituutioiden avulla. Nämä tekijät eivät kuitenkaan enää riitä selittämään tapahtuvia muutoksia. Niiden ohella tarvitaan ideoiden ja niiden vaikutuksen analyysiä. Ajankohtaiset sosiaalipolitiikan muutokset tulevat ymmärrettävämmiksi, jos tunnistetaan politiikan johtavat ideat ja niiden taustalla olevat käsitykset yhteiskunnallisesta todellisuudesta.

Tässä teoksessa analysoidaan ideoiden merkitystä hyvinvointivaltiota muuttavina tekijöinä. Yksityiskohtaisesti analysoidaan mm. politiikkaparadigmojen, agenda-asettamisen ja politiikan kehystämisen merkitystä hyvinvointivaltion uudistamisessa. Tarkastelun kohteena ovat mm. sosiaalipolitiikan murroskaudet, lasten kotihoidon tuen hyväksyttävyyden edistäminen, köyhyys- ja ikäpolitiikan vakiintuminen sekä tuottavuuden, kannustavuuden ja luovan tuhon läpimurrot: lisäksi tarkastellaan kysymystä, miksi perustulo ei ole päässyt suurten suomalaisten puolueiden asialistoille. Suomea käsittelevien tapaustutkimuksen ohella analysoidaan myös hyvinvointivaltion kannalta tärkeitä eurooppalaisia ja globaaleja politiikkoja.

Kirjoittajat ovat tunnettuja suomalaisia yhteiskunta- ja taloustieteilijöitä. Teos soveltuu sekä oppikirjaksi yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin että kaikille suomalaisen yhteiskunnan ja hyvinvointivaltion kehityksestä kiinnostuneille.