31.08.2015

Pekkola - Kriittinen teoria ja Marx

Nimeke: Kriittinen teoria ja Marx

Toimittanut: Mika Pekkola

ISBN: 978-951-39-4278-6

Julkaisija: University of Jyväskylä

Julkaistu: 2011

JYX

 


Kriittisen teorian piirissä vaikuttaneiden ajattelijoiden tuotokset ovat kiistatta keskeinen osa 1900-luvun yhteiskuntateoreettista kirjallisuutta. Mutta mitkä olivat kriittisen teorian lähtökohdat? Mistä perspektiivistä käsin se kohdisti laajalle levinneen kritiikkinsä moderneja yhteiskuntia ja koko länsimaista valistusprojektia kohtaan? Oliko kriittisen teorian perustanlaskijoiden Marx- ja marxismikritiikki perusteltua? Miten Marxin ajattelu heijastui kriittisen teorian keskeisten edustajien kirjoituksissa? ”Kriittinen teoria ja Marx” -artikkelikokoelman tarkoituksenaon pureutua juuri näihin kysymyksiin ja valaista millä tavalla kriittisessä teoriassa vaikuttaneet analyytikot tulkitsivat Marxin ajattelua ja millä tavalla heidän luomansa teoriat veivät sitä eteenpäin. Tulkintojen moninaisuus tuodaan esiin tarkastelemalla yksittäisten ajattelijoiden suhdetta Marxin henkiseen perintöön