31.08.2015

Eskelinen & Heikkilä - Talous ja arvo

Nimeke: Talous ja arvo

Toimittanut: Teppo Eskelinen & Suvi Heikkilä

ISBN: 978-951-39-4936-5

Julkaisija: University of Jyväskylä

Julkaistu: 2013

JYX

 


Mikä on arvokasta ja voidaanko sitä mitata rahassa? Voidaanko taloudellisia ja talouden ulkopuolisia arvoja sovittaa yhteen?

Talous ja arvo -artikkelikokoelmassa tartutaan näihin vanhoihin filosofisiin kysymyksiin monitieteisen poliittisen talouden tutkimuksen hengessä. Kirjan artikkeleissa puhutaan taloudesta valtana, arvojen vertailtavuudesta, taloustieteen metodologiasta ja arvonmuodostuksesta nykykapitalismissa. Niissä haetaan näkökulmia aihepiiriin tutkimalla apurahoja jakavia säätiöitä, perunanviljelyä pohjois-Karjalassa ja ghanalaista internetkahvilaa, sekä esitellään uusia poliittisia avauksia perustulosta ja omaisuuteen perustuvasta demokratiasta.

Kirjan kirjoittajat ovat monipuolinen joukko suomalaisia tutkijoita, jotka edustavat tieteenalojensa puolesta filosofiaa, kulttuurintutkimusta, maantiedettä, valtio-oppia ja sosiologiaa.