31.08.2015

Kortetmäki, Laitinen & Yrjönsuuri - Ajatuksia ilmastoetiikasta

Nimeke: Ajatuksia ilmastoetiikasta

Toimittanut: Teea Kortetmäki, Arto Laitinen & Mikko Yrjönsuuri

ISBN: 978-951-39-5279-2

Julkaisija: University of Jyväskylä

Julkaistu: 2013

JYX

 


Tässä kokoelmassa filosofit tarttuvat haasteeseen ajatella ihmisten aiheuttaman vaarallisen ilmastonmuutoksen eettisiä kysymyksiä. Jotain pitäisi tehdä, mutta mitä ja kenen? Onko vastuu yksilöillä, valtioilla, yrityksillä vai muilla toimijoilla? Missä määrin syynä ovat erilaiset rakenteet tai kulttuuriset tekijät, jotka sinänsä eivät ole toimijoita mutta vaikuttavat toimintaa ohjaavasti? Miten kulttuuria ja vakiintuneita toimintatapoja muutetaan globaalissa mittakaavassa? Mitkä keinot ovat sallittuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tai siihen sopeutumiseksi? Onko ilmaston manipulointi eettisesti hyväksyttävää? Miten sellaisia käsitteitä kuin toisten vahingoittamisen kielto, oikeudenmukaisuus tai toimijan vastuu sovelletaan ilmastonmuutoksen kontekstissa? Miksei enempää ole saatu aikaan esimerkiksi YK:n ilmastokokouksissa?