01.11.2017

Pyykkönen - Ylistetty yrittäjyys

Lue teosta JYX:ssä
Avaa pdf-tiedosto

Nimeke: Ylistetty yrittäjyys

Tekijä: Miikka Pyykkönen

ISBN: 978-951-39-5844-2

Julkaisija: University of Jyväskylä

Julkaistu: 2014

JYX

 


YRITTÄJYYS on päivän sana. Se halutaan nähdä työllisyyden, kansantalouden ja suomalaisen kilpailukyvyn pelastajana. Yrittäjyydessä ei kuitenkaan ole kyse vain taloudesta tai liiketoiminnasta, vaan syvemmälle ja laajemmalle yhteiskuntaan ulottuvasta ilmiöstä. Siitä yritetään monenlaisin keinoin tehdä yleinen yksilöllinen ja sosiaalinen eetos eli järjellinen ja moraalinen olemisen muoto.

Tässä kirjassa tarkastellaan, miten yrittäjyydestä tuli lähes koko yhteiskuntaa läpileikkaava kansalaissubjektiviteetti. Se ei kosketa vain yksilöitä, vaan myös organisaatioita ja yhteisöjä. Kirjassa käydään läpi yrittäjähengen historiallista muotoutumista niin ideoiden kuin käytäntöjen tasolla. Erityisesti teoksessa keskitytään 1990-luvun laman jälkeisiin tapahtumiin Suomessa. Niitä tarkastellaan erilaisten tapausten kautta: julkisen sektorin, kansalaisyhteiskunnan, tieteen ja taiteen sekä yrittäjäkansalaisuuden tuottamisen ja kasvattamisen. Teos antaa myös kuvan yrittäjähenkisyyden masinoinnin negatiivisista seurauksista. Lukijaa ei kuitenkaan haluta jättää toivottomuuden tilaan, vaan kirjassa esitellään myös vaihtoehtoisia taloudellista kansalaisuutta koskevia ajattelu- ja toimintamalleja.