01.11.2017

Moisio, Silvasti & Kauppinen - Polkuja yhteiskuntatieteisiin

Lue teosta JYX:ssä
Avaa pdf-tiedosto

Nimeke: Polkuja yhteiskuntatieteisiin

Toimittanut: Olli-Pekka Moisio, Tiina Silvasti & Ilkka Kauppinen

ISBN: ISBN:978-951-39-6096-4

Julkaisija: University of Jyväskylä

Julkaistu: 2015

JYX

 


Tämä kirja käsittelee tieteen olemusta, tieteellisiä tapoja lähestyä erilaisia tutkimuskohteitaan, tutkimuksessa käytettäviä metodeja eli tutkimusmenetelmiä, sekä sitä laajaa teoreettista välineistöä, jota yhteiskuntatieteissä ja filosofiassa käytetään. Teos tarjoaa rautaisen annoksen teoreettista peruskäsitteistöä, jota myöhemmin opintojen aikana tullaan käyttämään kaikissa oppiaineissa.