09.08.2016

Valkonen - Ympäristösosiologia

Nimeke: Ympäristösosiologia

Toimittanut: Jarno Valkonen

ISBN: 978-951-39-6197-8

Julkaisija: University of Jyväskylä

Julkaistu: 2016

JYX

 


Modernin yhteiskunnan luonnonvarojen kulutus on nopeampaa kuin ekosysteemien uusiutumiskyky. lmastonmuutoksen uhka varjostaa myös yhteiskuntien tulevaisuutta ympäri maailman. Näiden ja monien muiden ympäristöongelmien ratkaiseminen kysyy ympäristösosiologista asiantuntemusta. Ympäristösosiologia on ensimmäinen alan perusoppikirja Suomessa. Se esittelee ympäristösosiologian keskeiset teoreettiset ja tutkimukselliset suuntaukset, alueet ja avaukset. Kirjassa käsitellään mm. luonnon kulttuurihistoriaa, ympäristökonflikteja, eläinten kohtelua yhteiskunnassa, ympäristökuluttajuutta, talouden, tieteen ja teknologian merkitystä ympäristökysymyksissä sekä ympäristösosiologisen tutkimuksen roolia ympäristötutkimuksessa, politiikassa ja hallinnossa. Kirjan pääsanoma on, että ympäristökysymysten ratkaiseminen edellyttää yhteiskunnallisten riippuvuus- ja vuorovaikutussuhteiden tunnistamista ja tunnustamista. Kirja on tarkoitettu johdatukseksi ympäristösosiologian tieteenalan ja ympäristöongelmien sosiologiseen ymmärtämiseen. Se soveltuu sekä yliopistojen että korkeakoulujen perusopetuksen oppikirjaksi.