29.08.2016

Rolin, Moisio, Reuter, Tuominen - Sukupuoli ja filosofia

Nimeke: Sukupuoli ja filosofia

Toimittanut: Kristina Rolin, Olli-Pekka Moisio, Martina Reuter & Miira Tuominen

ISBN: 978-951-39-6610-2

Julkaisija: University of Jyväskylä

Julkaistu: 2016

JYX

 


Sukupuoli on ollut tieteellisten ja yhteiskunnallisten kiistojen kohde kautta aikojen. Sukupuoli ja filosofia tarjoaa monipuolisen kuvan sukupuolen filosofisesta tutkimuksesta, joka koskee ihmisen olemisen peruskysymyksiä, naisten ja miesten moraalisen ja poliittisen toimijuuden ehtoja, tiedon ja tieteen sukupuolisia käytäntöjä sekä naisten asemaa suomalaisessa filosofiassa. Onko sukupuoli sosiaalisesti konstruoitu? Mikä on ruumiin merkitys sukupuolen määrittymisessä? Miten sukupuoli kietoutuu valtaan? Onko sukupuolella merkitystä tiedon kannalta? Miksi naisen asema filosofiassa muuttuu hitaasti? Näitä kysymyksiä pohtivat suomalaiset filosofit.