23.06.2016

Nousiainen & Kulovaara - Hallinnan ja osallistamisen politiikat

Nimeke: Hallinnan ja osallistamisen politiikat

Toimittanut: Marko Nousiainen & Kari Kulovaara

ISBN: 978-951-39-6613-3

Julkaisija: University of Jyväskylä

Julkaistu: 2016

JYX

 


Hallinnon käytännöt ovat olleet viimeisten vuosikymmenien aikana jatkuvan innovoinnin ja muutosten kohteena. Uusista hallinnan käytännöistä, kuten kansalaisosallistumisesta, etsitään nykyään ratkaisuja mitä moninaisimpiin poliittisiin ja sosiaalisiin ongelmiin. Tämä kirja käsittelee uusia hallinnan ja osallistamisen tekniikoita poliittisen toiminnan ja demokratian näkökulmista. Kriittisen tarkastelun kohteina ovat mm. seuraavat kysymykset: Miten kapitalismin muutokset ovat vaikuttaneet nykyaikaiseen hallintaan julkisella sektorilla? Mitä on kokemusasiantuntijuus? Mitä osallistaminen merkitsee Euroopan unionin politiikkaohjelmissa? Millainen on osallistavan hallinnan historia? Teos pyrkii edistämään sellaista poliittista lukutaitoa, joka mahdollistaa hallinnan uusien käytäntöjen syvemmän ymmärtämisen.