21.06.2016

Juhila & Kröger - Siirtymät ja valinnat asumispoluilla

Nimeke: Siirtymät ja valinnat asumispoluilla

Toimittanut: Kirsi Juhila & Teppo Kröger

ISBN: 978-951-39-6664-5

Julkaisija: University of Jyväskylä

Julkaistu: 2016

JYX

 


Asumispolut, niiden siirtymät ja valinnat koskettavat kaikkia, ja meistä jokaisella on niistä kokemuksia ja muistoja usein varhaisesta lapsuudesta alkaen. Hahmotamme asumis- ja paikkahistoriamme menneitä vaiheita samalla, kun pohdimme ja ennakoimme asumispolkujemme tulevia vaiheita siirtymineen ja valintoineen. Asumispolut eivät kuitenkaan kuulu vain yksityisyyden alueelle, sillä niitä raamittavat yleiset asuntopoliittiset linjaukset ja hyvinvointivaltion ammattilaisilla on niiden suuntaamisessa usein keskeinen rooli. Kirjassa tutkitaan asumispolkuja erityisesti vanhojen ihmisten ja asunnottomien näkökulmasta, mutta siinä avataan samalla näkökulmia kaikkia koskettaviin asumisen kysymyksiin. Asumisen tutkimus on suomalaisessa yhteiskuntatieteessä ollut pitkään oma erityisalueensa. Kodin ja kotiin liittyvien merkitysten tutkimus on kuitenkin tuonut esiin, kuinka asuminen ja arkielämä kietoutuvat toisiinsa. Tämä kirja jatkaa tätä tutkimuslinjaa: asumista ei tutkita vain kehyksinä tai näyttämöinä, joissa varsinainen elämä eletään, vaan keskeisenä elämän ja sen jatkuvuuden mahdollistavana elementtinä. Kirjassa sovelletaan ja edelleen kehitetään Suomessa vielä melko vähän tunnettua David Claphamin asumispolkujen tutkimisen teoriaa ja metodologiaa.