16.08.2017

Eskelinen, Harjunen, Hirvonen & Jokinen: Tehostamistalous

Nimeke: Tehostamistalous

Toimittanut: Teppo Eskelinen, Hannele Harjunen, Helena Hirvonen, Eeva Jokinen

ISBN: 978-951-39-6978-3

Julkaisija: University of Jyväskylä

Julkaistu: 2017

JYX

 


”Tehostamistalous” viittaa viime vuosikymmenien aikana kehittyneeseen ja voimistuneeseen yhteiskuntamalliin tai -järjestykseen. Samalla kun uusliberalistinen vapaa markkinatalous on noussut ensisijaiseksi yhteiskunnan toimintaa ja kehitystä ohjaavaksi malliksi, on tullut luontevaksi pyrkiä tehostamaan toimintoja talouden ehdoilla. Kaikkein paljaimmillaan tehostamistalous on pyrkimystä kustannusten pienentämiseen. Yhteiskunnan tarjoama sosiaalinen turva ja palvelut, itse asiassa koko hyvinvointivaltio leimataan tehottomaksi, tuhlailevaksi, tuottamattomaksi ja huonolaatuiseksi. Tehostamisen nimissä perustellaan toimintojen ja palveluiden karsintaa, yksityistämistä ja ulkoistamista yksityiselle sektorille. Tehostamistaloudessa tavoitellaan taloudellisesti mitattavaa laatua.

Teos keskittyy erityisesti tehostamiseen hyvinvointivaltion sisäisenä muutoksena ja taloudelliseen oikeuttamiseen. Näistä lähtökohdista tutkitaan palveluiden muutoksia ja muutosten perusteluja sekä tehostamisen muuttumista ruumiilliseksi vaatimukseksi. Kirjan tehtävänä on kirjoittaa tehostamisen politiikka auki: Miten se pyrkii muuttamaan yhteiskuntaa ja meitä ihmisinä? Kuka hyötyy ja kuka kärsii?