16.08.2017

Elina Kestilä-Kekkonen, Paul-Erik Korvela: Poliittinen osallistuminen: vanhan ja uuden osallistumisen jännitteitä

Nimeke: Poliittinen osallistuminen: vanhan ja uuden osallistumisen jännitteitä

Toimittanut: Elina Kestilä-Kekkonen, Paul-Erik Korvela

ISBN: 978-951-39-7077-2

Julkaisija: University of Jyväskylä

Julkaistu: 2017

JYX

 


“Vain äänestämällä voit vaikuttaa” on tuttu lausahdus vaalien alla. Se ei kylläkään pidä paikkaansa, sillä muitakin poliittisen osallistumisen ja vaikuttamisen tapoja on. Poliittisen luottamuksen aaltoliike ja demokratian “kriisi” ovat laskeneet kansalaisten osallistumista länsimaisissa yhteiskunnissa perinteisillä mittareilla tarkasteltuna. Osallistuminen näyttää kuitenkin löytäneen uusia uomia. Perinteinen vaali- ja puolueosallistuminen on saanut rinnalleen koko joukon uusia tapoja osallistua, kuten esimerkiksi poliittisen kuluttamisen, asukasaktivismin ja kansalaisaloitteet.

Epävirallisten osallistumistapojen lisäksi osa uusista osallistumisen muodoista on institutionalisoitu kun edustuksellisen demokratian kylkeen on lisätty suoran demokratian muotoja ja verkostomaista hallintoa on kehitetty. Nämä uudet osallistumisen tavat eivät lähemmässä tarkastelussa ole itse asiassa kaikki edes kovin uusia, sillä ne ovat tulleet osaksi länsimaisia poliittisia järjestelmiä jo viimeistään 1970-luvulta lähtien. Viime aikoina niiden määrä ja merkitys on kuitenkin kasvanut. Demokratiainnovaatioiksi kutsuttujen osallistumisen tapojen on tarkoitus täydentää perinteistä demokratiaa ja paikata osaltaan sen demokratiavajeita ja jähmeyttä. Uusien ja vanhojen osallistumistapojen yhteenliittäminen ei välttämättä ole kuitenkaan täysin ongelmatonta. 

Tässä teoksessa tarkastellaan vanhan ja uuden poliittisen osallistumisen välisiä jännitteitä. Onko kysymys osallistumisesta vai hallintovetoisesta osallistamisesta? Osallistuvatko kansalaiset oma-aloitteisesti vai koska hallinto haluaa heidän osallistuvan? Onko kaikki osallistuminen demokraattista tai ylipäätään tarpeen? Onko vanha demokraattinen järjestelmä kriisissä? Siirtävätkö uudet osallistumisen muodot valtaa tahoille, joiden demokraattinen legitimiteetti, vastuullisuus ja responsiivisuus ovat kyseenalaisia?

Näitä ja monia muita poliittisen osallistumisen keskeisiä kysymyksiä tässä teoksessa pohtivat politiikan tutkijat eri näkökulmista ja teoreettisista lähtökohdista.