01.11.2017

Jukka Mikkonen ja Antti Salminen: Mimesis: filosofia, taide, yhteiskunta

Nimeke: Mimesis: filosofia, taide, yhteiskunta

Toimittanut: Jukka Mikkonen ja Antti Salminen

ISBN: 978-951-39-7077-2

Julkaisija: University of Jyväskylä

Julkaistu: 2017

JYX

 


Mimesis on yksi länsimaisen kulttuurin peruskäsitteistä. Jäljittely, esittäminen, toistaminen, matkiminen, kopioiminen, edustaminen – mimesiksellä on selitetty monenlaista toimintaa. Antiikissa taiteisiin, filosofiaan ja politiikkaan kytkeytyneellä käsitteellä on ollut ja on yhä merkittävä rooli eri tieteen- ja taiteenaloilla. Mitä tarkoittaa jäljitteleminen, kopio tai olioiden samuus? Kuinka ymmärtää taiteen ja elämän suhde? Ketä tai mitä poliitikko edustaa? Teoksessa eri alojen asiantuntijat pohtivat mimesiksen merkitystä ja tehtävää omalla alallaan. Lukijalle tarjotaan monipuolinen kuva käsitteen rooleista tieteissä ja taiteissa.