01.11.2017

Raija Julkunen: Muuttuvat hyvinvointivaltiot: eurooppalaiset hyvinvointivaltiot reformoitavina

Nimeke: Muuttuvat hyvinvointivaltiot: eurooppalaiset hyvinvointivaltiot reformoitavina

Kirjoittanut: Raija Julkunen

ISBN: 978-951-39-7077-2

Julkaisija: University of Jyväskylä

Julkaistu: 2017

JYX

 


Raija Julkusen, Jyväskylän yliopiston yhteiskuntapolitiikan emeritalehtorin, ensimmäinen hyvinvointivaltiokirja, Hyvinvointivaltio käännekohdassa, ilmestyi vuonna 1992. Jos hyvinvointivaltiot juuri nyt tuntuvat olevan ratkaisevassa murroskohdassa, niin ne siltä ne tuntuivat olevan myös 1990-luvulle tultaessa. Suomessa tunnetta vahvisti tuolloin puhjennut suuri lama.

Hyvinvointivaltio on ollut kritiikkien ja kriisien kohteena koko historiansa. Kuitenkin 1980- ja 90-lukujen vaihteeseen voi paikantaa erityisen taitekohdan ja siirtymän kypsien, jo rakennettujen hyvinvointivaltioiden uudelleenajatteluun ja reformointiin. Tämän kirja piirtää kuvan reformin politiikasta, sen prioriteeteista ja dynamiikasta. Yleisten ja yhteisten suuntaviivojen ohella kirja sisältää neljä tarinaa maista, jotka ovat kulkeneet eurooppalaisen reformipolitiikan kärjessä. Paikalliset tarinat demonstroivat sitä, miten yleiset suuntaviivat rakentuvat kansallisissa konteksteissa. 

2010-luvun hyvinvointivaltio on paradoksaalinen. Se näyttäytyy samanaikaisesti sekä menetetyltä ja haalistuneelta että sitkeältä, aina ideologisista ja taloudellisista uhista selvinneeltä.  Kirja päättyy analyysiin siitä, miten hyvinvointivaltiosta on tullut pysyvä päänvaiva, alituisen korjailun ja sopeuttamisen kohde, pikemmin levottomuuden lähde kuin globaalin maailman tarjoilemien epävarmuuksien poistaja.