09.02.2018

Palsaoja-kollektiivi: Liike ja hetki: kollektiivisen biografian sommitelmia (nyky)akatemiassa

Nimike: Liike ja hetki: kollektiivisen biografian sommitelmia (nyky)akatemiassa

Tekijät: Palsaoja-kollektiivi

ISBN: 978-951-39-7268-4

Julkaisija: University of Jyväskylä

Julkaistu: 2018

JYX

 


Tämä kirja on kolmen yliopistossa pitkään työskennelleen naisen aikalaisanalyyttinen tutkimus suomalaisesta yliopistomaailmasta. Kirjassa pohditaan, mikä yliopistoon oikein vetää, mikä sieltä työntää pois, ja miksi yliopisto on niin erityinen tietotyön tekemisen ympäristö.

Kirjan tekemistä on ohjannut kiinnostus sukupuoleen ja erityisesti naisiin yliopiston arkisissa käytännöissä. Teos avaa yliopiston sukupuolistavia prosesseja ja hallinnan muotoja muun muassa tilojen ja arkkitehtuurin, akateemisten hierarkioiden ja perinteiden, ruumiin kontrollin, tunteiden, luokan, iän ja paikan näkökulmista. Samalla tulevat valotetuiksi niin ne sitkeät arjen käytännöissä vuosikymmenet uusiutuneet epätasa-arvon kerrostumat kuin jatkuvasti muuntuvat ja muotoaan vaihtavat kuulumisen ja kiinnittymisen kokemukset. Lisäksi kirja on kuvaus tapahtumista, joiden seurauksena tutkimuksen tekeminen valuu nykyisin yliopiston ulkopuolelle.

Yliopistolaitoksen aikalaisanalyysin lisäksi kirja on metodiopas kollektiivisen biografian tekemiseen. Menetelmästä kertomisen punaisena lankana on pohdinta siitä, miten nykyisessä yhteistyötä korostavassa yliopistossa on mahdollista tehdä ja tuottaa tietoa yhdessä. Mitkä ovat yhdessä tekemisen rajat ja minne ne menetelmällisesti asettuvat? Kirja kuvaa myös akateemisiin konventioihin tottuneiden tutkijoiden yrityksiä kurottautua uudenlaisiin kertomisen ja tietämisen tapoihin.