17.12.2015

Ilmonen et al. - Luottamuksesta kiinni

Nimeke: Luottamuksesta kiinni: Ammattiyhdistysliike ja työorganisaation suorituskyky

Tekijät: Kaj Ilmonen, Pertti Jokivuori, Hanna Liikanen, Kimmo Kevätsalo & Pauli Juuti

ISBN: 978-951-39-XXXX-X

Julkaisija: University of Jyväskylä

Julkaistu: 1998

JYX

 


Ammattiyhdistysliikettä on kuluvalla vuosikymmenellä – erityisesti yritysjohtajien ja median piirissä – pidetty saavutetuista eduista hampaat irvessä kiinni pitävänä ja tuloksellisuudesta viis veisaavana kehityksen jarruna työorganisaatiossa. Käsillä oleva, laajaan haastatteluaineistoon perustuva tutkimus haastaa tämän oletuksen ja hahmottelee parhaillaan tapahtuvaa työelämän murrosta, jossa luottamuksesta on tulossa sekä työntekijöiden että työnantajien näkökulmasta keskeinen tekijä.

Kirjassa liikutaan toimipaikkatason yhteistyö- ja neuvottelusuhteiden vähän tutkitulla alueella. Se on vankkaan tutkimustietoon pohjaava keskustelunavaus, joka kuuluu jokaisen työelämän suhteista, johtamistavoista ja organisaatioista kiinnostuneen keskeiseen lukemistoon.