17.12.2015

Moisio - Kritiikin lupaus

Nimeke: Kritiikin lupaus: näkökulmia Frankfurtin koulun kriittiseen teoriaan

Toimittanut: Olli-Pekka Moisio

ISBN: 951-39-0422-9

Julkaisija: University of Jyväskylä

Julkaistu: 1999

JYX

 


FRANKFURTIN KOULUN PERUSTAJA, filosofi Max Horkheimer päätti virkaanastujaisesitelmänsä sanoihin ”olkoon tämän instituutin ohjaavana impulssina lannistumaton tahto palvella totuutta järkähtämättömästi.”

TÄSTÄ KÄYNNISTYI FRANKFURTIN YLIOPISTON Sosiaalitutkimuksen instituutissa erityisen kritiikin muodon kehittely, jonka Horkheimer myöhemmin nimesi kriittiseksi teoriaksi. Frankfurtin koulun kriittinen teoria on kenties tärkein päättyvän vuosisadan modernin yhteiskunnan ja ihmisen kokonaisanalyyseistä. Tässä teoriassa kiteytyvät kaikki perustavat länsimaista ihmistä vaivanneet – ja yhä vaivaavat – kysymykset.

KRITIIKIN LUPAUKSESSA ERI TIETEENALOJEN TUTKIJAT pohtivat Frankfurtin koulun merkitystä tämän hetken tarkastelemiselle. Arvostetut ajatustradition tuntijat Martin Jay, Douglas Kellner ja Rainer Funk ovat kirjoittaneet tekstinsä tätä kirjaa varten. Heidän näkemyksiään tukevat nuoremman polven suomalaisten tutkijoiden tekstit.

KRITIIKIN LUPAUS TARJOAA SUOMALAISELLE LUKIJALLE mahdollisuuden tutustua tähän syvästi länsimaiseen tieteelliseen ja kulttuuriseen keskusteluun vaikuttaneeseen perinteeseen. Samalla kirja toimii jo pidemmälle ehtineelle aihealueen tuntijalle uusien näkökulmien avaajana.

KRITIIKIN LUPAUS OSOITTAA, että Frankfurtin koulun opeissa on edelleen hätkäh- dyttävää ajankohtaisuutta – pohditaan uuden vuosituhannen äärellä sitten kasvatusta, psykoanalyysia, etiikkaa, taidetta, kansanmurhia, ympäristökysymystä tai demokratiaa.