17.12.2015

Konttinen - Ympäristökansalaisuuden kyläsepät

Nimeke: Ympäristökansalaisuuden kyläsepät

Tekijä: Esa Konttinen

ISBN: 951-39-0423-7

Julkaisija: University of Jyväskylä

Julkaistu: 1999

JYX

 


Kansalaisuudessa on kysymys ihmisten oikeuksista ja velvollisuuksista sekä asemasta yhteisössä ja yhteiskunnassa. Kansalaisuutta luodaan toimimalla.

Esa Konttinen tutkii tässä kirjassa ympäristökansalaisuutta ja erityisesti sitä, millaista kansalaisuutta maamme suurimman ympäristöjärjestön, Suomen luonnonsuojeluliiton paikallinen toiminta tuottaa. Konttisen tutkimien yli 200 paikallisyhdistyksen aktivistit ovat tämän päivän ympäristökansalaisuuden kyläseppiä.

Miten kaupunkien ympäristöaktivismi eroaa maaseudun vastaavasta? Kuka on yhteistyökumppani, kuka vastustaja? Mikä on aktivistien sosiaalinen tausta? Onko ympäristöaktivismi poliittista?

Konttinen tarkastelee myös vakiintuneen ympäristöliikkeen suhdetta uuden eläinoikeusliikkeen äärilaidan toimintaan sekä paikallistason toimintaa ns. uusien yhteiskunnallisten liikkeiden teorian valossa.