17.12.2015

Sintonen - Etninen identiteetti ja narratiivisuus

Nimeke: Etninen identiteetti ja narratiivisuus: Kanadan suomalaiset miehet elämänsä kertojina

Tekijä: Teppo Sintonen

ISBN: 951-39-0542-X

Julkaisija: University of Jyväskylä

Julkaistu: 1999

JYX

 


Etnisyyden jatkuvuus ja ylläpito ovat askarruttaneet tutkijoita vuosikymmenien ajan. Keskustelua on käyty pääosin erilaisten näkyvien etnisyyden tuntomerkkien säilymisestä. Perinteisten tapojen ja käyttäytymismallien sekä etnisen kielen vähittäistä katoamista monikulttuurisissa yhteiskunnissa on pidetty jopa merkkinä etnisyyden merkityksen yleisestä häviämisestä.

Ihmiset tuntevat kuitenkin edelleen yhteenkuuluvuutta ja samaistumista etnisin perustein. Siten identiteetistä on tullut keskeinen käsite etnisyyden jatkuvuuden kannalta: vaikka näkyvät kulttuuriset piirteet katoaisivatkin, etninen identiteetti on säilyttänyt merkityksensä yhteisöllisyyden tunteen ylläpitäjänä.

Teppo Sintonen tarkastelee etnistä identiteettiä narratiivisesta näkökulmasta. Hänen lähtökohtanaan on, että etnisyyden yhteiskunnallinen ja yhteisöllinen merkitys liittyy identiteettiin, ja identiteetin tuottamisen ja kollektiivisen välittämisen tapa on kertomuksellinen. Siten narratiivit ovat väline, jolla etnisiä merkityksiä tuotetaan ja välitetään.

Tässä kirjassa etnisen identiteetin narratiivista tuottamista tarkastellaan 1920-luvulla Kanadaan muuttaneiden suomalaisten miesten elämänkertomuksissa, joissa identiteetti kiinnittyy työnteon kautta yhteiskunnallisen hyväksynnän hankintaan.

Tämä kirja soveltuu perusteellisuudessaan etnisyystutkimuksen ja narratiivisen tutkimuksen oppikirjaksi. Se on tutkimusaineistonsa kautta myös mielenkiintoinen matka suomalaisuuteen toisessa ajassa ja paikassa.