17.12.2015

Ilmonen - Sosiaalinen pääoma ja luottamus

Nimeke: Sosiaalinen pääoma ja luottamus

Toimittanut: Kaj Ilmonen

ISBN: 951-39-0545-4

Julkaisija: University of Jyväskylä

Julkaistu: 2000

JYX

 


TUSKIN TEOLLISTUMISEN TUOTTAMA yhteiskunnallinen muutos ehti laantua, kun 1980-luvulla käynnistyi uuden tietoteknologian ja markkinoiden kansainvälistymisen myllerrys. Vanhat sidokset alkoivat rapistua ja maailman tapahtumat kävivät yhä vaikeammin ennakoitaviksi.

KUTEN AINA, YHTEISKUNNALLINEN muutos käänsi joidenkin katseet taaksepäin ja sai heidät haikailemaan vanhoja hyvän yhteisön aikoja. Toiset taas kiinnittivät huomionsa niihin entisiin itsestäänselvyyksiin, jotka muutos teki nyt näkyviksi ja ongelmallisiksi. He tähdensivät, että muutoksesta hyötyivät juuri ne seudut, joilla oli sosiaalisia varantoja ottaa se vastaan. Olipa tarkkailijan lähtökohta kumpi tahansa, molemmat keskittivät katseensa yhteen käsitteelliseen uutuuteen, sosiaaliseen pääomaan.

TÄMÄ KIRJA PYRKII jalostamaan tätä moniaineksista ja vaikeasti sovellettavaa käsitettä sosiaaliseen todellisuuteen paremmin soveltuvaksi. Kirjassa tarkastellaan käsitteen merkityksiä suhteessa yhdistyslaitokseen, paikalliseen tasoon, yritysten yhteistyön ylläpitämiseen sekä kuntien sosiaalipalveluihin.

KAIKISSA NÄISSÄ TARKASTELUISSA nousee keskiöön luottamuksen käsite. Se paljastuu sosiaalisen pääoman kovaksi ytimeksi. Georg Simmelin sanoin "luottamus on ehkä tärkein yhteiskuntaa koostava voima".