27.08.2015

Laine - Koulukuvia

Nimeke: Koulukuvia: Koulu nuorten kokemistilana

Tekijä: Kaarlo Laine

ISBN: 951-39-0543-8

Julkaisija: University of Jyväskylä

Julkaistu: 2000

JYX

 


Lasten ja nuorten maailma on muuttunut nopeasti viime vuosikymmenten aikana. Monet uudet kulttuuriset koordinaatit kuten kulutus, kaupungistuminen, mediat ja kansainvälisyys sekä globalisoituminen vaikuttavat nuorten identiteetin rakentumiseen.

Kasvatuksen kentällä on meneillään murros, joka näkyy selvästi myös koulussa. Millaisena tilana nuoret kokevat koulun ja millainen on nuorten ja koulun suhde globalisoituvassa ja yksilöllistyvässä kulttuurissa?

Koulukuvia jäljittää nuorten kokemuksia koulusta nuorten piirrosten ja kirjoitusten avulla ja pohtii, mitkä ovat nuorten ja koulun suhteen keskeiset jännitteet ja ristiriidat. Kirjassa mietitään, millaisia haasteita oppimiseen liittyy, kun merkittävät oppimiskokemukset tulevat koulun ulkopuolelta, harrasteista, populaarikulttuurista ja kaveripiiristä. Nuorten kokemukset viestivät uudentyyppisen oppimisen puolesta, erityisestä tarpeesta kehittää neuvottelukulttuuria ja sosiaalista oppimista.

Tämä kirja on välttämätöntä luettavaa niille, jotka haluavat tietää, mitä koulussa ja koululle tapahtuu tässä ja nyt.