16.12.2015

Litmanen, Hokkanen & Kojo - Ydinjäte käsissämme

Lue teosta JYX:ssä
Avaa pdf-tiedosto

Nimeke: Ydinjäte käsissämme: Suomen ydinjätehuolto ja suomalainen yhteiskunta

Toimittanut: Tapio Litmanen, Pekka Hokkanen & Matti Kojo

ISBN: 951-39-0546-2

Julkaisija: University of Jyväskylä

Julkaistu: 1999

JYX

 


Ydinjätteen ajankohtaisuus ei vähene, vaikka kiivas keskustelu ydinjätteiden loppusijoituksesta kallioperäämme on jatkunut jo toistakymmentä vuotta. Kiistelyn on katsottu johtuvan siitä, että loppusijoitus on teknisesti liian monimutkainen hanke tavallisen kansan ymmärtää.

Entäpä jos hankkeen monimutkaisuus johtuukin siitä, että tekniikka ei ole arvovapaata, vaan siihen kietoutuu sosiaalisia ja poliittisia kysymyksiä?

Tässä kirjassa pitkään ydinjätehuollon kanssa tekemisissä olleet tutkijat, virkamiehet ja liikeaktivistit käyvät näiden kysymysten kimppuun. Asioita selvitetään sosiologisesta, politologisesta, teknisestä, hallinnollisesta, juridisesta ja kansalaisnäkökulmasta. Kohteena on ydinjätettä ympäröivä erikoislaatuinen muodostelma tietoa, uskomuksia, pelkoja ja toiveita. Kirjassa pureudutaan myös ”vuosisadan YVA:ksi” kutsuttuun loppusijoituksen ympäristövaikutusten arviointiin ja ydinjätehuoltomme yhteiskunnallis-historialliseen perustaan.