17.12.2015

Kortelainen - Vihertyvä kaupunkiseutu

Nimeke: Vihertyvä kaupunkiseutu: Suunnittelun ja hallinnan ekomoderni käänne

Toimittanut: Jarmo Kortelainen

ISBN: 951-39-0658-2

Julkaisija: University of Jyväskylä

Julkaistu: 2000

JYX

 


Monet suomalaista ympäristökeskustelua leimanneet konfliktit ovat vuosituhannen vaihtuessa muuttuneet arkiseksi toiminnaksi ja keskusteluksi ympäristöpolitiikan suunnasta. Samalla keskustelu on laajentunut metsistä ja vesistöistä kaupunkimaisiin yhdyskuntiin. Kovien arvojen moderni suunnittelu on vaihtumassa ekologiaa ja asukaslähtöisyyttä korostavaksi ekomoderniksi suunnitteluksi.

Tässä kirjassa tutkitaan yhdyskuntarakenteen uudistamisen konkreettisia mahdollisuuksia kaupunkiseuduilla yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen ja kaupunkitutkimuksen näkökulmista. Tutkittujen taajamien ja käytettyjen näkökulmien laaja kirjo antaa monipuolisen kuvan suomalaisten keskusten ekologisesta modernisaatiosta.

Vihertyvä kaupunkiseutu pyrkii kuromaan umpeen kuilua akateemisen tutkimuksen ja käytönnön välillä. Kirja on siten tärkeää luettavaa suunnittelun ammattilaisille ja muille rakennetun ympäristön tilasta kiinnostuneille. Se soveltuu myös hyvin korkeakoulujen oppikirjaksi.