16.12.2015

Pösö & Satka - Sosiaalityön tutkimus

Lue teosta JYX:ssä
Avaa pdf-tiedosto

Nimeke: Sosiaalityön tutkimus: Metodologisia suunnistuksia

Toimittanut: Synnöve Karvinen, Tarja Pösö & Mirja Satka

ISBN: 951-39-0659-0

Julkaisija: University of Jyväskylä

Julkaistu: 2000

JYX

 


SOSIAALITYÖN TUTKIMUS on 1990-luvulla suunnistanut mielenkiintoisille teille analysoidessaan esimerkiksi teorian ja käytännön suhteita. Lisäksi se on alkanut pohtia sosiaalitieteen klassisia kysymyksiä omista lähtökohdistaan käsin.

”EPÄVARMUUDEN OLOISSA” sosiaalityön tutkimus on etsinyt identiteettiään ja rakentanut edellytyksiä kehitykselleen. Se ei ole tyytynyt pelkästään seuraamaan tapahtunutta, vaan se on samalla tarjonnut uusia näkökulmia tutkimuskohteisiinsa. Sosiaalityön tutkimukselle on ominaista vahva pyrkimys otteisiin, jotka tavoittavat sosiaalityön ammatillisen, vuorovaikutuksellisen, yhteiskunnallisen ja eettisen erityislaadun.

TÄMÄ KIRJA ON edustava näyte viimeaikaisesta sosiaalityön tutkimuksesta. Se tarjoaa kuvan kymmenen tutkijan kehittämistä ja soveltamista tutkimusmetodologisista ratkaisuista ja innovaatioista. Kirja sisältää myös sosiaalityön tutkimuksen ajankohtaisia metodologisia jännitteitä analysoivan luvun.

Kirja on julkaistu yhteistyössä Sosiaalityön tutkimuksen seuran ja Suomen sosiaalityöntekijäin liiton kanssa.