17.12.2015

Sophi-julkaisut 51-75

SoPhi51 pieni kansi Finnish Yearbook of Political Thought. 2000, Vol. 4.

SoPhi 51: 2000.
SoPhi52 pieni kansi Pekka Isotalus & Eeva Aarnio (toim.),
Presidentti 2000: Mistä vaalit on tehty?.

SoPhi 52: 2000.
SoPhi53 pieni kansi Jussi Kotkavirta & Arvi Tuomi (toim.),
Toivo ja luottamus epävarmuuksien maailmassa: Filosofisia ja teologisia puheenvuoroja.

SoPhi 53: 2000.
SoPhi54 pieni kansi Pirkkoliisa Ahponen, Pirjo Jukarainen (toim.),
Tearing Down the Curtain, Opening the Gates: Northern Boundaries in Change.

SoPhi 54: 2000.
SoPhi55 pieni kansi Anja-Riitta Lehtinen,
Lasten kesken: Lapset toimijoina päiväkodissa.

SoPhi 55: 2000.
SoPhi56 pieni kansi Marja Kaskisaari,
Kyseenalaiset subjektit: Tutkimuksia omaelämäkerroista, heterojärjestyksestä ja performatiivisuudesta.

SoPhi 56: 2000.
SoPhi57 pieni kansi Eerik Lagerspetz, Heikki Ikäheimo & Jussi Kotkavirta (toim.),
On the Nature of Social and Institutional Reality.

SoPhi 57: 2001.
SoPhi58 pieni kansi Aila-Leena Matthies, Kati Närhi & Dave Ward (toim.),
Eco-social Approach in Social Work.

SoPhi 58: 2001.
SoPhi59 pieni kansi Jukka Laari (toim.),
Nietzschen hämärä: Pieni kirja Nietzschestä ja filosofiasta.

SoPhi 59: 2001.
SoPhi60 pieni kansi Kaj Ilmonen & Kimmo Jokinen,
Luottamus modernissa maailmassa.

SoPhi 60: 2002.
SoPhi61 pieni kansi Ilmari Rostila,
Tavoitelähtöinen sosiaalityö: Voimavarakeskeisen ongelmanratkaisun perusteet.

SoPhi 61: 2001.
SoPhi62 pieni kansi Finnish Yearbook of Political Thought. 2001, Vol. 5.

SoPhi 62: 2001.
SoPhi63 pieni kansi Olivia Guaraldo,
Storylines: Politics, History and Narrative from an Arendtian Perspective.

SoPhi 63: 2001.
SoPhi65 pieni kansi Kirsi Juhila, Hannele Forsberg & Irene Roivainen (toim.),
Marginaalit ja sosiaalityö.

SoPhi 65: 2002.
SoPhi66 pieni kansi Ilkka Pirttilä & Susan Eriksson (toim.),
Asiantuntijoiden areenat.

SoPhi 66: 2002.
SoPhi67 pieni kansi Rauno Huttunen, Hannu L. T. Heikkinen & Leena Syrjälä (toim.),
Narrative Research: Voices of Teachers and Philosophers.

SoPhi 67: 2002.
SoPhi68 pieni kansi Leena Kurki,
Persoona ja yhteisö: Personalistinen sosiaalipedagogiikka.

SoPhi 68: 2002.
SoPhi69 pieni kansi Finnish Yearbook of Political Thought. 2002, Vol. 6.

SoPhi 69: 2002.
SoPhi70 pieni kansi Pirita Juppi, Jukka Peltokoski & Miikka Pyykkönen (toim.),
Liike-elämää: Vastakulttuurinen radikalismi vuosituhannen vaihteessa.

SoPhi 70: 2003.
SoPhi71 pieni kansi Leena Kakkori (toim.),
Katseen tarkentaminen: Kirjoituksia Martin Heideggerin Olemisesta ja ajasta.

SoPhi 71: 2003.
SoPhi72 pieni kansi Pekka Kuusela & Mikko Saastamionen (toim.),
Polisjakosmos: Kulttuurisen globalisaation suuntia.

SoPhi 72: 2002.
SoPhi73 pieni kansi Raija Julkunen,
Kuusikymmentä ja työssä.

SoPhi 73: 2003.
SoPhi74 pieni kansi Ulla Kosonen,
Naisia työn reunoilla: Elämänkokemusta ja ikäsyrjintää.

SoPhi 74: 2003.