17.12.2015

Lehtinen - Lasten kesken

Nimeke: Lasten kesken: Lapset toimijoina päiväkodissa

Tekijä: Anja-Riitta Lehtinen

ISBN: 951 -39-0788-0

Julkaisija: University of Jyväskylä

Julkaistu: 2000

JYX

 


Miten lapset muokkaavat keskinäisiä suhteitaan päiväkodissa? Miksi yksi on suosittu ja toinen ei? Kuka pääsee Ieikkiin, miksi ja miten?

Anja-Riitta Lehtisen kirja esittelee uudenlaisen, lapsia toimijoina tarkastelevan näkökulman lapsuuteen. Hän piirtää kiinnostavaa kuvaa siitä‚ miten päiväkotilapset neuvottelevat ja käyttävät valtaa päästäkseen mukaan leikkiin ja millaisia toi- mintaresursseja heillä tässä tilanteessa on. Lasten kesken tuo esille tuoreella tavalla lasten omia kokemuksia ja arkea.

Kirja kytkeytyy olennaisesti ajankohtaiseen keskusteluun esiopetuksen perusteista. Anja-Riitta Lehtinen kehittää teoreettista käsitteistöä lasten toimijuudesta ja tuo esiin, millaisten haasteiden edessä varhaispedagogiikka on, kun lapsia tarkas- tellaan toimijoina. Lehtisen tarjoama yhteiskuntatieteellinen lapsuusnäkökulma yhdistää sosiologisen, sosiaalipsykologisen ja kasvatustieteellisen ajattelun lapsuudesta.

Tämä kirja on tarkoitettu kaikille, joita lasten näkökulma omaan maailmaansa ja päiväkodin arkeen kiinnostaa. Se soveltuu myös oppikirjaksi yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa.