27.08.2015

Kaskisaari - Kyseenalaiset subjektit

Nimeke: Kyseenalaiset subjektit: Tutkimuksia omaelämäkerroista, heterojärjestyksestä ja performatiivisuudesta

Tekijä: Marja Kaskisaari

ISBN: 951-39-0787-2

Julkaisija: University of Jyväskylä

Julkaistu: 2000

JYX

 


Millainen on omaelämäkerta, kun sitä luetaan seksuaalisten erojen kehyksessä?

Tarkastelen omaelämäkerran luentaa subjektiuden, elämäkäytäntöjen ja kerronnan näkökulmista. Esimerkkeinä sukupuolieroista toimivat seksielämäkerrat, homoparisuhdekeskustelu, taidenautinnot ja fiktiivinen kirjoittaminen.

Omaelämäkerroissa lainataan ja toistetaan diskursseja, jotka tuottavat performatiivisesti omaelämäkerrallista minuutta. Vastauksia omaelämäkerran kriittiseen luentaan etsin feministisestä epistemologiasta, queer-teoriasta, laadullisesta omaelämäkertatutkimuksesta ja ruumiillisuudesta, joiden avulla luon synteesiä omaelämäkerran realististen ja konstruktionististen lukutapojen välille.