17.12.2015

Rostila - Tavoitelähtöinen sosiaalityö

Nimeke: Tavoitelähtöinen sosiaalityö: Voimavarakeskeisen ongelmanratkaisun perusteet

Tekijä: Ilmari Rostila

ISBN: 951-39-0922-0

Julkaisija: University of Jyväskylä

Julkaistu: 2001

JYX

 


Tässä kirjassa esitetään puheenvuoro, joka liittyy sosiaalityön itseymmärryksestä käytävään keskusteluun. Tätä keskustelua käydään niin sosiaalityön tutkimuksen, koulutuksessa kuin sosiaalityön arjen tasolla. Kirja ei kuitenkaan ole ainoastaan puheenvuoro, vaan se on samalla oppikirja sosiaalityön asiakastyön menetelmällisistä perusteista.

Kirjoittaja tarkastelee sosiaalityötä tavoitteellisena ongelmanratkaisutyönä, jossa järjen ja sydämen liitto ohjaa asiakkaiden kanssa tehtävää yhteistyötä. Tämä järjen ja sydämen liittoon perustuva toiminta tarvitsee kuitenkin sosiaalityön arkeen sopivia työkaluja.

Tässä kirjassa jäsennetään asiakkaan kanssa tehtävää sosiaalityötä tavoitteellisena toimintana "ongelmanratkaisun prosessimallin" avulla. Tämä malli tarjoaa niitä konkreetteja työvälineitä, joilla voidaan pyrkiä asiakkaassa olevien resurssien aktivoimiseen eli asiakkaan valtaistamiseen.