28.08.2015

Juhila, Forsberg & Roivainen - Marginaalit ja sosiaalityö

Nimeke: Marginaalit ja sosiaalityö

Toimittanut: Kirsi Juhila, Hannele Forsberg & Irene Roivainen

ISBN: 951-39-0980-8

Julkaisija: University of Jyväskylä

Julkaistu: 2002

JYX

 


Marginaalit ja sosiaalityö -kirjan sivuilla marginaalisuus ja marginalisoituminen ymmärretään laajasti ja monitasoisesti. Kirjassa käsitellään erilaisia syrjäytymisen ja eriarvoistumisen prosesseja sekä niiden vastaista toimintaa sosiaalityön käytännöissä. Sitä tarkastellaan yhteiskunnallisessa, alueellisessa, kulttuurisessa ja kokemuksellisessa kontekstissa.

Kirja jakautuu kolmeen osaan. Käsitteellisissä paikannuksissa jäsennetään marginalisoitumisen, syrjäytymisen, toiseuden ja asiakkuuden moniaineksista kenttää sosiaalityön näkökulmasta. Kokemusten työstämisen prosesseissa annetaan ääni marginaalisiksi mielletyille ihmisille ja kysytään, sijoittavatko he itsensä marginaaliin ja millä tavalla. Kirja päättyy erilaisten yhteisöllisten vastastrategioiden erittelyyn.

Sosiaalityön tutkimuksen ensimmäinen vuosikirja Marginaalit ja sosiaalityö on monella tapaa ajankohtainen. Kirjan teema liittyy niin hyvinvointivaltion murroskeskusteluun, uuteen köyhyys- ja syrjäytymiskeskusteluun kuin sosiaalityön asiakkuuden ja asiantuntijuuden muutoskeskusteluunkin.