17.12.2015

Kurki - Persoona ja yhteisö

Nimeke: Persoona ja yhteisö: Personalistinen sosiaalipedagogiikka

Tekijä: Leena Kurki

ISBN: 951-39-1062-8

Julkaisija: University of Jyväskylä

Julkaistu: 2002

JYX

 


Tässä kirjassa pohditaan persoona- ja yhteisökäsitteen keskeistä merkitystä sosiaalipedagogiselle teorianmuodostukselle. Samalla aiheeseen avataan uusi näköaloja tuomalla personalismi Suomeen osana sosiaalipedagogista koulukuntakeskustelua. Tämän vuoksi kirjassa esitellään myös personalismin tärkeimmät periaatteet ja ajattelijat – Mounier, Freire, Maritain, Buber, Berdjajev, Macmurray – ja hahmotellaan personalistisen sosiaalipedagogiikan kehystä.

Kirjassa pohditaan sitä, miten personalistinen sosiaalipedagogiikka toimii käytännössä eli koulu- ja varhaiskasvatuksessa, opettajankoulutuksessa, kansalaisuuteen tukemisessa, vapaaehtois- ja yhteisötyössä, kolmannen ikäkauden pedagogiikassa sekä johtajuudessa.

Kirja sopii oppikirjaksi yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin, mutta myös laajemman keskustelun suuntaajaksi ja ajatusten herättäjäksi.