17.12.2015

Juppi, Peltokoski & Pyykkönen - Liike-elämää

Nimeke: Liike-elämää: Vastakulttuurinen radikalismi vuosituhannen vaihteessa

Toimittanut: Pirita Juppi, Jukka Peltokoski & Miikka Pyykkönen

ISBN: 952-5092-85-2

Julkaisija: University of Jyväskylä

Julkaistu: 2003

JYX

 


Liike-elämää käsittelee Suomessa 1990-luvulla noussutta kansalaisaktivismin aaltoa, joka on herättänyt ajoittain voimakasta keskustelua julkisuudessa. Uusi liikeaalto on suunnannut huomionsa erityisesti ympäristökysymyksiin ja eläinten oikeuksiin sekä laajempiin yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden teemoihin. Sille on ollut ominaista toimintatapojen ja poliittisen osallistumisen radikalisoiminen, protestien suuntaaminen ulkoparlamentaarisille kentille sekä kamppaileminen mediajulkisuudesta.

Artikkelikokoelman kirjoittajien joukossa on niin kokeneita liiketutkijoita kuin nuoren tutkijapolven edustajiakin. Tutkimuskohdetta lähestytään vaihtelevista lähtökohdista, mutta kirjoittajia yhdistää tuoreiden tulkintojen avaaminen yhteiskunnalliseen liikehdintään. Kirjoittajat kiinnittävät huomiota rakenteellisia selitysmalleja enemmän aktivistien omiin merkityksenantoihin tutkimuksen lähtökohtina. Liikkeitä lähestytään muun muassa identiteettien, yhteisöllisyyden ja kulttuuristen merkitysten näkökulmasta.

Suomalaisen radikaaliliikehdinnän uusimmasta aallosta ei ole aikaisemmin kirjoitettu yhtä kattavaa kuvausta. Näin ollen kirja toimii yhtälailla aihepiiriin johdattavana perusteoksena kuin uusien teoreettisten näkökulmien avaajana ja aikalaiskeskustelun herättäjänä. Monet artikkeleista liittävät liikehdinnän osaksi yhteiskunnallisia muutostrendejä, joten kirja keskustelee myös liiketutkimusta laajemmassa viitekehyksessä. Kirja on suunnattu tutkijoille, opiskelijoille, toimittajille, aktivisteille ja muille yhteiskunnallisista ilmiöistä kiinnostuneille.