28.08.2015

Kakkori - Katseen tarkentaminen

Nimeke: Katseen tarkentaminen: Kirjoituksia Martin Heideggerin Olemisesta ja ajasta

Toimittanut: Leena Kakkori

ISBN: 952-5092-83-6

Julkaisija: University of Jyväskylä

Julkaistu: 2003

JYX

 


"Tämä katseen tarkentaminen on joskus tietynlainen tapa ottaa suuntaa johonkin, ottaa esilläoleva tähtäimeen. Kysymys on kohdattavan olevan ottamisesta etukäteen "näköpisteeseen"... Tällaisessa "olinpaikassa" - kaikesta puuhailusta ja tuottamisesta pidättäytymisenä - toteutuu esilläolevan käsittäminen. Käsittäminen toteutuu, kun jokin otetaan puheeksi ja siitä keskustellaan jonakin."
-Martin Heidegger

Katseen tarkentaminen on kirja, joka koostuu Martin Heideggerin pääteosta Olemista ja aikaa käsittelevistä artikkeleista. Kirjoittajat ovat kansainvälisiä ja suomalaisia Heidegger-tutkijoita ja edustavat niin perinteistä kuin uudempaakin Heidegger tulkintaa. Artikkeleista löytyy sekä johdatusta Olemiseen ja aikaan että syvemmälle meneviä tulkintoja Heideggerin filosofian peruskysymyksistä.

Kirjan artikkelit nostavat esiin kolme teemaa: kuinka lukea Heideggeria, etiikan mahdollisuus Heideggerin filosofiassa ja heideggerilainen totuus.