17.12.2015

Kuusela & Saastamoinen - Polisjakosmos

Nimeke: Polisjakosmos: Kulttuurisen globalisaation suuntia

Toimittanut: Pekka Kuusela & Mikko Saastamoinen

ISBN: 952-5092-84-4

Julkaisija: University of Jyväskylä

Julkaistu: 2002

JYX

 


Polis ja kosmos -kirjassa tuodaan esiin näkökulmia siihen mitä globalisaation käsite merkitsee kulttuurisena ilmiönä. Merkittävä jännite liittyy poliksen, eli paikallisyhteisön ja kansallisuuden, sekä toisaalta kosmoksen, eli korkeamman jälkinationalistisen järjestyksen väliseen suhteeseen. Kulttuurisessa globalisaatiossa suuntaudutaan toisaalta kohti polista ja etsitään vastauksia globalisaatioon liittyvän epävarmuuden tuottamiin ongelmiin korostamalla paikallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Vastaavasti kosmosta eli globaalia maailmanyhteisöä tai globaalia kansalaisyhteiskuntaa koskevassa pohdinnassa on luonnosteltu kosmopoliittisen demokratian ja kansalaisuuden ehtoja. Tämä jännite ilmenee ajassamme monilla tavoilla.

Kirjan artikkeleissa tarkastellaan kulttuurisen globalisaation suuntia paikallisuuden, yhteisöllisyyden, median, kontrollipolitiikan, kulttuurivaihdon ja yliopistoinstituution muutosprosessien kannalta.

Kirja soveltuu yhteiskuntatieteiden, humanististen tieteiden, kasvatustieteiden ja kulttuurintutkimuksen oppikirjaksi yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin sekä ajatustenherättäjäksi jokaiselle kulttuurin kehityksestä ja globalisaatiosta kiinnostuneelle.