27.08.2015

Julkunen - Kuusikymmentä ja työssä

Nimeke: Kuusikymmentä ja työssä

Tekijä: Raija Julkunen

ISBN: 952-5092-86-0

Julkaisija: University of Jyväskylä

Julkaistu: 2003

JYX

 


Kuusikymmenvuotias on hämmentävässä tilanteessa työelämässä. Vuosikymmeniä työelämää on tehostettu ja modernisoitu siirtämällä vanhimpia ikäluokkia pois. Nyt politiikkaa pyritään kääntämään ja pitämään yhä useampi kuusikymppinen kiinni työelämässä.

Mitä ajattelee tällaisen politiikan kohteena oleva kuusikymmenvuotias? Tässä kirjassa puhuvat 56-64-vuotiaat työssäkäyvät iästään, työstään ja suhteestaan eläkkeelle jäämiseen. Missä ikä tuntuu, paljastaako työ ikämme vai pitääkö työ nuorena? Muun muassa näiden kysymysten tarkastelemiseksi kirjassa kehitetään ruumiillisuuden teoriaa.

Raija Julkunen kirjoitti kirjan haastateltujen kanssa samanikäisenä, omalla äänellään ja oman ikäkokemuksensa läpi.

Raija Julkunen toimii yhteiskuntapolitiikan lehtorina ja dosenttina Jyväskylän yliopistossa.