27.08.2015

Kosonen - Naisia työn reunoilla

Nimeke: Naisia työn reunoilla: Elämänkokemusta ja ikäsyrjintää

Tekijä(t)/Toimittanut: Ulla Kosonen

ISBN: 952-5092-87-9

Julkaisija: University of Jyväskylä

Julkaistu: 2003

JYX

 


Laman seurauksena syntyi uusia eroja ja jakoja ihmisten välille. Työelämän ulkopuolelle joutuminen koetteli ja koettelee edelleen erityisesti yli viisikymmentävuotiaiden vähemmän koulutettua, mutta pitkän työhistorian omaavaa osaa.

Tämä kirja perustuu työelämän ulkopuolelle ja reunoille joutuneiden 50—59-vuotiaiden naisten haastatteluihin. Naiset ovat joutuneet työn reunoille erilaisista syistä, ja useimmille muutos on aiheuttanut selvän käännekohdan elämässä. Osa naisista on liukunut pikkuhiljaa työelämän ulkopuolelle muuntuneiden työmarkkinoiden seurauksena. Muuttunut elämäntilanne luo eräänlaisen välitilan, josta käsin naiset pohtivat elämäänsä. Keskeisiksi pohdinnassa nousevat työn merkitys ja työhistoria, kokemukset ikääntymisestä, elämäntaidot ja työvoimapoliittisten toimenpiteiden kohteeksi joutuminen.

Kirjan keskiössä ovat naisten omat tarinat ja niitä tarkastellaan sukupolvi-, nais-, työelämän ja ikätutkimuksen näkökulmista käsin.