17.12.2015

Sophi-julkaisut 76-100

SoPhi76 pieni kansi Mirja Satka, Anneli Pohjola & Marketta Rajavaara (toim.),
Sosiaalityö ja vaikuttaminen.

SoPhi 76: 2003.
SoPhi77 pieni kansi Mika Ojakangas,
Philosophy of Concrete Life: Carl Schmitt and the Political Thought of Late Modernity.

SoPhi 77: 2004.
SoPhi78 pieni kansi Petri Ruuskanen,
Verkostotalous ja luottamus.

SoPhi 78: 2003.
SoPhi79 pieni kansi Finnish Yearbook of Political Thought. 2003, Vol. 7.

SoPhi 79: 2003.
SoPhi80 pieni kansi Tuula Helne, Sakari Hänninen & Jouko Karjalainen (toim.),
Seis yhteiskunta - tahdon sisään!.

SoPhi 80: 2004.
SoPhi81 pieni kansi Sakari Hänninen & Kari Palonen (toim.),
Lue poliittisesti: Profiileja politiikan tutkimukseen.

SoPhi 81: 2004.
SoPhi82 pieni kansi Rauno Huttunen,
Kommunikatiivinen opettaminen: Indoktrinaation kriittinen teoria.

SoPhi 82: 2003.
SoPhi83 pieni kansi Anita Kärki,
Sivusta seuraten: Sanomalehti lukijoiden kertomuksissa.

SoPhi 83: 2004.
SoPhi84 pieni kansi Jussi Kotkavirta & Petteri Niemi (toim.),
Persoona.

SoPhi 84: 2004.
SoPhi85 pieni kansi Esa Konttinen & Jukka Peltokoski,
Ympäristöprotestin neljäs aalto: Eläinoikeusliike ja uuden polven ympäristöradikalismi 1990-luvulla.

SoPhi 85: 2004.
SoPhi88 pieni kansi Anne Sankari,
Ikääntyviä tietoyhteiskunnassa: Kulttuuriset ajattelutavat ja sosiaalinen tila.

SoPhi 88: 2004.
SoPhi89 pieni kansi Kirsi Nousiainen,
Lapsistaan erillään asuvat äidit: Äitiysidentiteetin rakentamisen tiloja.

SoPhi 89: 2004.
SoPhi90 pieni kansi Varpu Löyttyniemi,
Kerrottu identiteetti, neuvoteltu sukupuoli: Auscultatio Medici.

SoPhi 90: 2004.
SoPhi91 pieni kansi Tuija Pulkkinen, Kari Palonen & Pasi Ihalainen,
Redescriptions: Yearbook of Political Thought and Conceptual History. 2004, Vol. 8.

SoPhi 91: 2004.
SoPhi92 pieni kansi Jani Erola & Terhi-Anna Wilska (toim.),
Yhteiskunnan moottori vai kivireki?: Suuret ikäluokat ja 1960-lukulaisuus.

SoPhi 92: 2004.
SoPhi93 pieni kansi Pertti Jokivuori & Petri Ruuskanen (toim.),
Arjen talous: Talous, tunteet ja yhteiskunta.

SoPhi 93: 2004.
SoPhi94 pieni kansi Pirkkoliisa Ahponen & Anita Kangas (toim.),
Construction of Cultural Policy.

SoPhi 94: 2004.
SoPhi95 pieni kansi Ilkka Pirttilä & Susan Eriksson-Piela,
Yliopistotyön kirot ja tähtihetket: Kuinka kehittää hyvinvointia akateemisessä työssä?.

SoPhi 95: 2004.
SoPhi96 pieni kansi Raija Julkunen,
Hullua rakkautta ja sopimustohtoreita.

SoPhi 96: 2004.
SoPhi97 pieni kansi Karl Marx; suomennos, johdantoluku ja selitykset: Jukka Heiskanen,
Demokritoksen ja Epikuroksen luonnonfilosofian ero.

SoPhi 97: 2005.
SoPhi98 pieni kansi Pertti Lappalainen,
Verkolla valtaa: Internet ja poliittisen kansalaistoiminnan näkymät.

SoPhi 98: 2005.
SoPhi99 pieni kansi Simo Häyrynen,
Suomalaisen yhteiskunnan kulttuuripolitiikka.

SoPhi 99: 2006.
SoPhi100 pieni kansi Raija Julkunen & Anna Pärnänen,
Uusi ikäsopimus.

SoPhi 100: 2005.