31.08.2015

Julkunen & Pärnänen - Uusi ikäsopimus

Nimeke: Uusi ikäsopimus

Tekijät: Raija Julkunen & Anna Pärnänen

ISBN: 952-5591-40-9

Julkaisija: University of Jyväskylä

Julkaistu: 2005

JYX

 


Suomi on päässyt kansainväliseen maineeseen uuden ikäpolitiikkansa ansiosta. Makrotason kehitys eläkeiässä ja ikääntyvien työllisyydessä näyttää suotuisalta. Organisaatioiden ja työpaikkojen todellisuudesta on vähemmän tietoa. Tässä kirjassa tutkitaan kymmenen esimerkkiorganisaation avulla työelämän ikäasenteita ja ikäkäytäntöjä. Tuetaanko ikääntyneiden pysymistä työssä vai rakennetaanko liiketoiminta-ajattelu nuoren työvoiman varaan?

Uusi ikäsopimus on jatkoa saman tutkimushankkeen aikaisemmalle kirjalle kuusikymmentä ja työssä. Siinä kirjassa äänen saivat kuusikymppiset työssäkäyvät. Tässä kirjassa työpaikkojen käytäntöjä lähestytään ristivalottamalla niitä kolmesta kulmasta: henkilöstöjohdon, luottamushenkilöiden ja työntekijöiden haastattelujen avulla.

Aineisto valottaa tilannetta erilaisissa organisaatioissa, joissa suhde ikääntyviin vaihtelee. Yleiskuva 2000-luvun alusta kertoo kuitenkin uuden ikäsopimuksen mukaisesta, varovaisesta kulttuuri- ja asennemuutoksesta, joka on tekemässä viisi- ja kuusikymppisistä mahdollista työvoimaa.

Raija Julkunen on yhteiskuntapolitiikan dosentti ja lehtori Jyväskylän yliopistossa. Anna Pärnänen työskentelee tutkijana Tilastokeskuksessa ja tekee väitöskirjaa organisaatioiden ikäpolitiikasta.