28.08.2015

Satka, Pohjola & Rajavaara - Sosiaalityö ja vaikuttaminen

Nimeke: Sosiaalityö ja vaikuttaminen

Toimittanut: Mirja Satka, Anneli Pohjola & Marketta Rajavaara

ISBN: 952-5092-91-7

Julkaisija: University of Jyväskylä

Julkaistu: 2003

JYX

 


Vaikuttamisen teema on nousemassa uudelleen esiin sosiaalityön tutkimuksessa. Vaikuttamisesta puhuminen avaa sekä jännittaviä että jännitteisiä kysymyksiä. Miten, missä määrin ja millaisin keinoin sosiaalityö on vaikuttanut ja vaikuttaa suomalaisessa yhteiskunnassa? Millainen suhde sosiaalityöllä on valtakunnallisiin ja paikallisiin poliitikkoihin? Millaisia vaikutuksia sosiaalityöllä on ollut perheiden ja yhteisöjen arkielämään? Miksi vaikuttamistyö ehti lähes kadota sosiaalityötä koskevista keskusteluista?

Vaikuttaminen on sosiaalityön ydintä. Eri aikakausina vaikuttaminen on ymmärretty eri tavoin ja painotuksin sekä sosiaalityön käytännöissa että tutkimuksessa. Tässä kirjassa analysoidaan muuttuvia vaikuttamisen tulkintoja, menetelmiä, tuloksia ja sosiaalityöntekijöiden itseymmärrystä vaikuttamisesta. Monet ajankohtaiset haasteet lisäävät teeman polttavuutta. Ne kutsuvat sosiaalityötä ottamaan paikkansa tämän ajan tulkkina ja vaikuttajana.

Sosiaalityö ja vaikuttaminen on järjestyksessä toinen Sosiaalityön tutkimuksen Vuosikirja.