17.12.2015

Ruuskanen - Verkostotalous ja luottamus

Nimeke: Verkostotalous ja luottamus

Tekijä: Petri Ruuskanen

ISBN: 952-5092-89-5

Julkaisija: University of Jyväskylä

Julkaistu: 2003

JYX

 


Viime vuosina keskustelua taloudesta ja työelämästä ovat jäsentäneet keskustelut yritysten toimintaympäristöjen monimutkaistumisesta ja siihen liittyvästä yritysten ja työntekijöiden tarpeesta tehdä yhteistyötä, verkostoitus, joustaa ja innovoida. Tämän myötä on alettu kiinnittää aiempaa enemmän huomiota taloudellisten toimijoiden yhteistoimintaa helpottaviin sosiaalisiin siteisiin ja niihin sitoutuneeseen luottamukseen.

Samalla kun luottamuksen merkitys joustavien yhteystyöverkostojen syntymisessä on korostunut, ovat tulkinnat joustavan tuotantomallin jo luottamuksen välisestä suhteesta olleet jatkuvasti ristiriitaisia. Joidenkin näkemysten mukaan luottamus on paitsi joustavan tuotannon välttämätön edellytys myös sen seurausvaikutus. Toisten tulkintojen mukaan taas joustavuuden tarve ja siihen liittyvä lyhytjännitteisyys sekä jatkuva tarve mukautua alkavat vähitellen nakertaa toimijoiden kykyä luottaa ja toimia yhdessä.

Tässä teoksessa tarkastellaan luottamuksen merkitystä verkostoituvassa taloudessa. Tarkastelut kohdistuvat verkostotalouden eri osiin – talouden ytimeen, verkostoihin ja marginaaleihin, joissa luottamus saa erilaisia painotuksia.