31.08.2015

Huttunen - Kommunikatiivinen opettaminen

Nimeke: Kommunikatiivinen opettaminen: Indoktrinaation kriittinen teoria

Tekijä: Rauno Huttunen

ISBN: 952-5478-18-1

Julkaisija: University of Jyväskylä

Julkaistu: 2003

JYX

 


Opetus ei voi koskaan olla täysin vapaata manipuloinnista, vaan se on aina jossain määrin tarkoituksellista ajatusten ohjailua eli indoktrinaatiota. Mutta voisiko se olla jotain muuta?

Tämä kirja tarkastelee indoktrinaation ongelmaa akateemisessa ja asiantuntijakoulutuksessa. Rauno Huttusen lähtökohtana on Frankfurtin koulun yhteiskuntakritiikki, jota hän soveltaa opettamiseen kehittäen teoriaa siitä, millä kriteereillä korkeamman tason opettamista voidaan pitää indoktrinaationa.

Huttunen esittaä vaihtoehdoksi kommunikatiivisen opettamisen, joka perustuu dialogiin ja argumentatiiviseen toimintaan. Kommunikatiivinen opettaminen on tarkoitettu korkeakoulupedagogiikasta ja asiantuntijakoulutuksesta kiinnostuneille opettajille ja opiskelijoille. Siinä on pureskeltavaa myös muille koulutuksen ammattilaisille.

YTT Rauno Huttunen on Jyväskylän yliopistossa kasvatuksen kysymyksistä väitellyt filosofi. Hän on toiminut muun muassa Suomen Akatemian tutkijana ja yliassistenttina Joensuun yliopiston kasvatustieteiden laitoksessa.