31.08.2015

Kärki - Sivusta seuraten

Nimeke: Sivusta seuraten: Sanomalehti lukijoiden kertomuksissa

Tekijä: Anita Kärki

ISBN: 952-5478-19-X

Julkaisija: University of Jyväskylä

Julkaistu: 2004

JYX

 


Sanomalehtien lukemista on yleensä tutkittu kysymällä kuka, mitä ja kuinka kauan. Tässä kirjassa avataan uusi ja kiinnostava näkökulma: miten?

Anita Kärki kartoittaa sanomalehden lukemista osana jokapäiväistä elämää. Sanomalehti ja sen lukemisen tavat ovat osa lapsuuden muistoja ja tätä päivää. Lukuhetket jäsentävät lukijan arkea ja suhdetta paikallisuuteen.

Vaikka sanomalehteen syvennytäänkin yksin kahvikupin ääressä, lehteä ei lueta sosiaalisessa tyhjiössä. sanomalehden lukijaksi synnytään erilaisissa tulkintayhteisöissä. Näitä ovat niin perhe kuin merkitykselliseksi koettu kotipaikkakin, jonka jäsenet ovat kenties hajautuneet maailmalle mutta lukevat yhä paikallislehteään. Luettuna lehti luo heille yhteenkuuluvuuden ja turvallisuuden tunteita.

Sivusta seuraten tarjoaa erilaisen näkökulman sanomalehden lukemisen tutkimukseen. Se antaa uutta tietoa Sanomalehtien tekijöille, journalismin tutkijoille ja arjen kulttuurista kiinnostuneille.

Anita Kärki on Keskisuomalaisen kulttuuritoimittaja ja tutkija. Sivusta seuraten on hänen väitöskirjansa.