31.08.2015

Kotkavirta & Niemi - Persoona

Nimeke: Persoona

Toimittanut: Jussi Kotkavirta & Petteri Niemi

ISBN: 952-5478-20-3

Julkaisija: University of Jyväskylä

Julkaistu: 2004

JYX

 


Lääke- ja neurotieteiden sekä bio- ja informaatioteknologian nopea kehitys on tehnyt ihmisyyttä koskevat ikuisuuskysymykset polttavan ajakohtaisiksi. Keitä me olemme? Miten ymmärtää itseämme ja toisiamme? Miten käyttää valtaa, jota meillä on itseemme ja toisiimme? Persoonan käsite on hedelmällinen lähtökohta kun otetaan kantaa näihin kysymyksiin.

Tässä kirjassa persoonan käsitettä tarkastellaan sekä historiallisesta että systemaattisesta näkökulmasta. Artikkeleista rakentuu monipuolinen kuva persoonan käsitteestä, jonka historia ulottuu aina antiikkiin asti, ja sen keskeisestä asemasta erilaisissa ihmistä sekä Jumalaa koskevissa opeissa. Kirja valottaa persoonan käsitteen keskeisyyttä myös mm. mielenfilosofiassa, toiminnan teoriassa, psykoanalyyttisessa ajattelussa, etiikassa, yhteiskuntafilosofiassa ja oikeusfilosofiassa.

Kirja perustuu Suomen Filosofisen Yhdistyksen vuoden 2003 Persoona-kollokvion esitelmiin. Kirja on kattava katsaus suomalaiseen persoonan käsitteen tutkimukseen tarjoten samalla oivallisia lähtökohtia itse kunkin persoonalliselle ajattelulle.