31.08.2015

Sankari - Ikääntyviä tietoyhteiskunnassa

Nimeke: Ikääntyviä tietoyhteiskunnassa: Kulttuuriset ajattelutavat ja sosiaalinen tila

Tekijä: Anne Sankari

ISBN: 952-5478-24-6

Julkaisija: University of Jyväskylä

Julkaistu: 2004

JYX

 


Tietotekniikka on nostettu tietoyhteiskunnassa uudenaikaisuuden symboliksi ja tietotekniset taidot keskeiseksi osaamisalueeksi. Mutta kuka hallitsee tietotekniikkaa? Syrjäytyykö ihminen, jos hän ei osaa käyttää tietokonetta? Tietotekniikkaa pidetään nuorten, ei ikääntyvien maailmana, mutta onko iällä lopulta jotain merkitystä? Kuinka paljon tietoyhteiskunta perustuu yksinkertaistuksille ja stereotypioille, jotka kadottavat arjen moninaisuuden?

Anne Sankarin tutkimus puhuu ikäätyneiden tietokoneen käytöstä: mihin tarkoitukseen ja mistä syystä ikääntyneet tietokonetta käyttävät ja millaisia merkityksiä he sille antavat.

Ikääntyviä tietoyhteiskunnassa esittää tärkeän kysymyksen siitä, millainen tietoyhteiskunta on ikääntymisen sosiaalisena ja kulttuurisena tilana: miten ihmisten odotetaan ikääntyvän? Sankari sukeltaa ikääntymisen moninaisuuteen yhdistelemällä sosiologista ikätutkimusta, tietoyhteiskuntatutkimusta ja Pierre Bourdieun sosiaalisen tilan teoriaa.