31.08.2015

Nousiainen - Lapsistaan erillään asuvat äidit

Nimeke: Lapsistaan erillään asuvat äidit: Äitiysidentiteetin rakentamisen tiloja

Tekijä: Kirsi Nousiainen

ISBN: 952-5478-64-5

Julkaisija: University of Jyväskylä

Julkaistu: 2004

JYX

 


Äidin jatkuva huoli lastensa hyvinvoinnista isän luona ja ikävöinti ovat saaneet Kirsi Nousiaisen pohtimaan äitiyden mysteeriä. Millaisia ovat lapsistaan erillään asuvien naisten äitiyskokemukset? Poistuuko äidin vastuu lapsen hyvinvoinnista ja arkeen liittyvistä asioista, vaikka lapsen varsinainen arki ei olekaan äidin luona?

Koska tällainen äitiys on poikkeavaa ja siten marginaalista eikä näiden naisten äitys sovi perinteiseen äitikuvaan, he joutuivat omaa äitiyttään toteuttaessaan pohtimaan sen suhdetta perinteiseen kodin keskipisteenä hyörivään äitiin, jolle lapsen paras on kaikkea hänen toimintaansa ohjaava tekijä.

Nousiainen selvittää, miten naisen identiteetti lapsistaan erillään asuvana äitinä rakentuu. Äidit ovat kertoneet hänelle elämästään kasvokkain sekä kirjoittaneet äitiyteen liittyviä muistoja. Aineistona — elämänmaisemana — tutkimuk- sessa on ollut 18 naisen haastattelussa tuotetut elämänkertomukset ja kolmen naisen kirjoitetut äitiyteen liittyvät muistot.

Kirsi Nousiaisen väitöskirja antaa tutkijoille ja alalla työskenteleville runsaasti ajattelemisen aihetta. Tuleeko äiti leimatuksi joutuessaan — vapaaehtoisesti tai pakosta — tekemään ratkaisun, että lapset asuvat isän luona?