31.08.2015

Löyttyniemi - Kerrottu identiteetti, neuvoteltu sukupuoli

Nimeke: Kerrottu identiteetti, neuvoteltu sukupuoli: Auscultatio Medici

Tekijä: Varpu Löyttyniemi

ISBN: 952-5478-83-1

Julkaisija: University of Jyväskylä

Julkaistu: 2004

JYX

 


Miten identiteettiä voi ymmärtää tarinallisesti? Miten erityisesti lääkärit tekevät sen? Tässä kirjassa Varpu Löyttyniemi tarkastelee lääkärin uraa ja identiteettiä osana elämäntarinaa. Ura, joka usein ymmärretään suoraviivaisena etenemisenä ja ammatillisten sitoumuksien ensisijaisuutena, muuttuu tällöin neuvotteluksi erilaisten elämän sitoumusten kesken.

Myös lääkärin professionaalisuudelle keskeinen eettisyys näyttää uudenlaiselta, kun se ymmärretään lääkärin suhteena niin työhönsä, kollegoihinsa, omaan itseensä kuin läheisiinsä ja perheeseensä, kaikkia yhtä aikaa. Näistä sitoumuksista kirjassa tarkastellaan lapsia ja perhettä laajimmin, sillä kulttuurissamme isän, äidin ja lasten kokonaisuudeksi mielletty perhe on keskeinen sukupuolen ymmärtämisessä. Tasa-arvon ja uuden isyyden ideologiat saavat monet mieslääkäritkin kyseenalaistamaan lääkärimyytin ehdottomuuden. Näin ajatellen profession muutoksen siemen ei ole vain naisistumisessa, vaan se itää myös uudenlaisissa lääkäri-isän esityksissä.

Kirjassa tarkastellaan yleisemminkin kertomuksen mahdollisuutta esittää elämän ja identiteetin moninaisuus. Sukupuolieron teoriaa ehdotetaan perustaksi tasa-arvolle, joka sallisi erilaiset lääkärin uran ja identiteetin neuvottelut ja myös erilaiset naisen ja miehen kertomukset.

Kirja on suunnattu kahtalaiselle lukijakunnalle. Ensinnäkin se on tarkoitettu lääkärilukijalle, joka voi lukea lääkäreiden tarinoita oman kokemuksensa kautta, etsien yhtymäkohtia ja parhaimmillaan mahdollisuuksia ymmärtää omaa lääkäriyttä uusin tavoin. Toisaalta kirja on tarkoitettu narratiivien, professioiden ja/tai sukupuolen tutkijoille käsitteelliseksi, teoreettiseksi ja menetelmälliseksi ideoiden antajaksi. Kerrottu identiteetti, neuvoteltu sukupuoli soveltuu myös näiden teemojen yliopistolliseksi oppikirjaksi.